Ochrona prawna dłużników

Do codziennej praktyki tutejszej kancelarii należy także podejmowanie kompleksowych działań antywindykacyjnych, polegających na ochronie naszych Klientów przed czynnościami prawnymi podejmowanymi przez ich wierzycieli.

 

Przez lata swojej praktyki zawodowej ochroniłem ogromną liczbę Klientów przed działaniami firm windykacyjnych czy funduszy sekurytyzacyjnych, takich jak Ultimo czy Kruk.

 

Jeśli w ostatnim czasie otrzymałeś z Sądu nakaz zapłaty dotyczący Twoich należności za kredyt, rachunki czy pożyczkę - usługi antywindykacyjne tutejszej kancelarii skierowane są właśnie do Ciebie. 

 

Co warte podkreślenia, wielokrotnie podejmowane przeze mnie działania związane z ochroną dłużników, doprowadzały do całkowitego umorzenia długów moich Klientów. 

 

Współpracę z Klientem opieram na przejrzystych zasadach, dlatego też niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji, poddaję ją dokładnej analizie, a następnie oceniam szansę na pozytywne załatwienie sprawy. Następnie niezwłocznie podejmuję najkorzystniejsze dla Klientów działania prawne, reprezentując ich interesy zarówno na etapie przedprocesowym, przed Sądami jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W wybranych sprawach związanych z ochroną dłużników, współpracuję również na zasadach success fee, tj. bez ponoszenia przez Klienta wstępnych opłat związanych z kosztami zastępstwa prawnego.

 

Szczegółowe zasady współpracy ustalane są indywidualnie.