Odszkodowania

W swojej codziennej praktyce zawodowej pomagam Klientom w odzyskiwaniu od zakładów ubezpieczeniowych satysfakcjonujących odszkodowań związanych z wypadkiem drogowym, uszczerbkiem na zdrowiu, zniszczeniem mienia oraz odmową wypłaty należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Dzięki praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu skutecznie reprezentuję moich Klientów w sporach z ubezpieczycielami zarówno na etapie przedprocesowym jak i przed sądami.

 

Współpracę z Klientem opieram zawsze na przejrzystych zasadach, dlatego też po otrzymaniu dokumentacji związanej ze szkodą, niezwłocznie poddaję sprawę analizie i oceniam szansę na jej pozytywne zakończenie. Następnie, po ustaleniu warunków współpracy, podejmuję skuteczne działania mające na celu uzyskanie dla Klientów należnego im świadczenia.

 

W wybranych sprawach odszkodowawczych, współpracuję również na zasadach success fee, tj. bez ponoszenia przez Klienta wstępnych opłat, związanych z kosztami zastępstwa prawnego.

 

Zasady współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej związanej z windykacją należności, ustalane są z Klientem indywidualnie.