Prawo karne

Od początku mojej praktyki zawodowej, na co dzień zajmuję się sprawami z zakresu prawa karnego oraz wykroczeniowego, reprezentując moich Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed Sądem. 

 

W oparciu o szeroką wiedzę i bogate doświadczenie przygotowuję dla moich Klientów indywidualną strategię obrony na każdym etapie postępowania karnego, skutecznie pomagając im poradzić sobie z niedogodnościami procesu oraz uzyskać zamierzony, jak najkorzystniejszy efekt podejmowanych działań.

 

Co istotne, corocznie z powodzeniem reprezentuję kilkudziesięciu klientów w procesach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego oraz powoda cywilnego.

 

Do specjalizacji tutejszej kancelarii należy także kompleksowa obsługa spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz sporządzanie dla naszych Klientów skutecznych wniosków:

 

  • o odroczenie wykonania kary
  • o przerwę w wykonywaniu kary
  • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności
  • o zatarcie skazania

 

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są z Klientem indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, potrzebny na jej załatwienie.