Rozwody, Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód i separację a także sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, takie jak podział majątku, kwestie alimentacyjne, ustalenie sposobu kontaktowania z dziećmi czy sprawowania władzy rodzicielskiej -  to od lat główne obszary mojej praktyki zawodowej.

 

Od samego początku mojej działalności prawniczej, początkowo jako aplikant adwokacki w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawa rodzinnego we Wrocławiu, a dziś już jako adwokat prowadzący własną firmę – na co dzień zajmowałem się  kwestiami związanymi z prawem rodzinnym.

 

Mimo młodego wieku, jako pełnomocnik procesowy brałem udział w ponad stu sprawach rozwodowych, a także w będących ich naturalną konsekwencją -  sprawach o podział majątku wspólnego, podczas których służyłem klientom zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

 

Dziesiątki pozytywnie załatwionych spraw związanych nie tylko z procesami rozwodowymi, ale również kwestiami alimentacyjnymi, ustaleniem kontaktów z dziećmi czy kwestiami związanymi z władzą rodzicielską i wynikające z nich zadowolenie Klientów jest dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej,  ciężkiej pracy.

 

Jeśli chodzi o prawo rodzinne,  gwarantuję swoim Klientom nie  tylko bogate doświadczenie wynikające z tysięcy godzin spędzonych w kancelarii jak i na salach sądowych, ale także rzetelność, skuteczność i szybkość działania w przedmiotowych sprawach

 

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są z Klientem indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, potrzebą na jej załatwienie.