Windykacja należności

Oferta kompleksowej jak i indywidualnej windykacji należności skierowana jest zarówno do firm jak i osób prywatnych, mających problemy z odzyskaniem zobowiązań pieniężnych od swoich kontrahentów.

 

Tutejsza kancelaria podejmuje kompleksowe działanie celem odzyskania należności naszych Klientów, zarówno na etapie wezwania do zapłaty, złożenia pozwu do sądu, a także skierowania prawomocnego nakazu zapłaty do postępowania egzekucyjnego.

 

Współpracę z Klientem opieram zawsze na przejrzystych zasadach, dlatego też po otrzymaniu dokumentacji związanej dochodzoną należnością, niezwłocznie poddaję sprawę analizie i oceniam szansę na jej pozytywne zakończenie. Następnie, po ustaleniu  warunków współpracy, niezwłocznie podejmuję skuteczne działania mające na celu odzyskanie przedmiotowych należności.

 

W wybranych sprawach windykacyjnych, współpracuję również na zasadach success fee, tj. bez ponoszenia przez Klienta wstępnych opłat, związanych z kosztami zastępstwa prawnego. Oferta ta nie dotyczy należności przedawnionych.

 

Zasady współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej związanej z windykacją należności, ustalane są z Klientem indywidualnie.